13 | 07 | 2024

З 2008 року компанія «Донбастранзітсервіс» займається розробкою і впровадженням на суднах, які перебувають під її оперативним управлінням, системи контролю витрати палива і роботи пропульсивного комплексу судна.

Завдання системи - контроль витрачання палива головними двигунами і допоміжними механізмами, визначення потужності, що споживається головним двигуном, точне вимірювання оборотів головного двигуна, відображення інформації на судні для потреб суднової механічної служби, передача інформації до берегових підрозділів Компанії для аналізу і накопичення.

Споживана головним двигуном потужність визначається шляхом виміру кількості палива, споживаного двигуном, з подальшим перерахуванням в потужність, використовуючи унікальні параметри двигуна. Заміри здійснюються лічильниками палива швейцарської фірми AquaMetro з герконовим імпульсним датчиком. Замір оборотів також здійснюється за допомогою герконовий переривників. Сигнали від переривників подаються на комутований порт персонального комп'ютера, де обробляються, зберігаються, виводяться на екран в зручному форматі, а також готуються до передачі в Компанію. Пересилання даних здійснюється через супутниковий судновий термінал Inmarsat-C і служби передачі даних GPRS GSM мереж операторів мобільного зв'язку.

Отримана з судна оперативна інформація дає можливість спостереження за роботою головного двигуна співробітникам берегових технічних служб компанії. В результаті виконуємого аналізу, робляться висновки щодо технічного стану двигуна, пропульсивного комплексу судна, корпусу судна і необхідності проведення технічного обслуговування та ремонтних робіт.

Технічні рішення з установки датчиків, прокладки кабельних трас та програмне забезпечення системи є унікальними, розробленими спеціально для потреб Компанії.

Система розроблена за принципом відкритої архітектури, що робить її придатною для вирішення багатоцільових завдань, доповнення та розвитку. У цей час, за результатами успішних випробувань, проводиться оснащення всіх суден, що перебувають під оперативним управлінням Компанії, подібною системою.

 

Flowmeter
Fuel oil flowmeter "AquaMetro" Fuel oil meter box is installed on main engine
onboard part interface
Onboard part user interface
Ashore part interface
Ashore part user interface